hepsijet-whatsapp

Teknoloji & Ar-ge

HepsiJET Ar-Ge Merkezi 5746 no’lu Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin desteklenmesine ilişkin kanun kapsamında Ekim 2018 itibariyle Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilmiştir. Yerinde Ar-Ge Merkezi Gebze yerleşkesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

teknolojide öncü
teknolojide
öncü...

Ar-Ge Merkezi’nde yenilikçi dağıtım modelimiz ile teslimat süreçlerini mükemmelleştiren ve dijitalleştiren projeler üzerinde çalışılmaktadır. Odak alanlarımız olan, rota optimizasyonu, yapay zekâ destekli ürünler, mobil teknolojiler, dinamik ve esnek raporlama modülleri, otomasyon teknolojileri ve RFID çözümleri konularında projeler üretilmektedir. Projeler, üniversiteler ve Ar-Ge kuruluşları iş birliktelikleri ile yürütülmektedir. Bu iş birliktelikleri karşılıklı bilim ve teknoloji transferi ilkesine dayanarak her iki tarafı da geliştirmektedir. Ar-Ge Merkezi’nde üretilen teknolojiler patent başvuruları ile korunmakta ve bilimsel yayınlar ile bilginin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanmaktadır.

Ar-Ge Merkezi, Bilgisayar Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Elektrik Elektronik Mühendisi, Bilişim Sistemleri Mühendisi ve Temel Bilimler mezunlarından oluşan nitelikli çalışan kapasitesine sahiptir. Çalışanların yaratıcılık ve üretkenlikleri teşvik edilerek, kendi istekleri doğrultusunda farklı rol ve sorumluluklarda görev almaları sağlanmaktadır. Tüm Ar-Ge çalışanları yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve korunmasına yönelik teknik ve yetkinlik eğitimleri ile desteklenmektedir.

Lojistik sektöründe üzerinde çalıştığımız problemler dışında çok sayıda problem ve çalışma alanı bulunmaktadır. Kendimize ve çalıştığımız firmalara maksimum değer katma amacıyla, doğru problemlere odaklanarak birlikte gelişmeyi hedefliyoruz.

Her türlü görüş, öneri ve bilgi paylaşımı benzeri işlemleriniz için ar-gemerkezi@hepsijet.com e-posta adresimiz üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

teknolojide öncü
sektöründe
lider...