hepsijet-whatsapp

Bilgi Güvenliği Politikası

HepsiJet, kurum misyonu ve vizyonu doğrultusunda, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı çerçevesinde, bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak amacı ile aşağıdaki hususları taahhüt eder;

 • Yürütülen faaliyetlerin mevzuat, tebliğ, sözleşme, standart ve iş gereksinimlerini nasıl karşıladığını tanımlamak
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereksinimlerini nasıl karşıladığını tanımlamak
 • BGYS çalışmalarını ve tüm bileşenlerini bütünleşik olarak yönetmek
 • BGYS kapsamı çerçevesinde görev, rol ve sorumluluklar ile gerekli kaynakları belirlemek
 • Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik kriterlerini belirleyerek bilgi varlıklarının envanterini çıkarmak
 • Bilgi güvenliğini yönetmek için mevcut ve potansiyel riskleri tanımlamak, değerlendirmek ve uygun risk işleme seçeneklerini devreye almak
 • İş sürekliliği planlamaları yapmak, bu planları uygulamak ve sürecin sürekli iyileştirilmesini sağlamak
 • Bilgi güvenliği konusundaki güncel teknolojileri ve yenilikleri takip ederek, çözümler geliştirmek ve sürekli iyileştirilmeyi sağlamak
 • Tüm paydaşların bilgi güvenliği ile ilgili belirlenen hususlara uyması için gerekli önlemleri almak
 • Bu politikanın duyurulmasını, erişilebilir olmasını, farkındalığının oluşmasını ve uygulanmasını sağlamak
 • Yukarıda bahsi geçen hususların ihlali durumunda ilgili süreçleri başlatmak ve takip etmek